+90 352 321 39 13 - 14
English Türkçe Deutsch Français Español Costa Rica Russian

Sosyal Medyada Biz}

Montaj Klavuzu

Montaj Klavuzu
ÇELİK KAPI “BETON DOLGULU” MONTAJ KILAVUZU
Resim 1 KASA PARÇALARININ AYRILMASI

Yeni bir çelik kapı alındığında: 1. Resimde de göründüğü gibi kasanın iç ve dış parçaları birbirine geçici monte edilmiş şekilde gelir. Bu parçalar kasanın ek yerlerinden vidalanmıştır ve vidalar açılarak montaja hazır hale getirilir veya iç ve dış kasa geçici kaynatılmıştır. Bu kaynak yerleri kesilir.

Resim 2 KASA PARÇALARININ AYRILMASI

İç ve dış kasa ek yerlerinden Resim 2 de de göründüğü üzere birbirine vidalanmıştır vidalar bir bir açılır veya iç ve dış kasa geçici kaynatılmıştır. Bu kaynak yerleri kesilir.

Resim 3 KASA PARÇALARININ AYRILMASI

Vidası sökülen yada kaynakları kesilen kasalar birbirinden ayrılarak, montaja hazır hale getirilir…

Resim 4 KASANIN MONTAJ YERİNİN AYARI

Dış kasa montaja başlamadan önce yerine konarak montaja mani ve oyulacak yerler duvarda işaretlenerek varsa oyma işlemi gerçekleştirilir..

Resim 5
BETON DOLGU KANALININ İŞARETLENMESİ

Duvara monte edilmiş kasanın üst kısmında ve kenarı görecek şekilde beton kanalları çizilir…

Resim 6 BETON DOLGU KANALININ AÇILMASI
Bir önceki aşamada işaretlenen beton kanalları bu aşamada kasa çıkarılarak beton kanallarını oyma işlemi gerçekleştirilir. Burada dikkat edilecek husus kasa kenarındaki boşluğu görecek şekilde açılan kanallar için duvarda yüzeysel kırma işlemi uygulamaktır.
Resim 7 İÇ VE DIŞ KASANIN YERİNE MONTAJI
İç kasa, dış kasa birleşim yerlerinde önceden açılan vida delikleri denk getirilerek duvardaki yerine yerleştirilir. …
Resim 8 İÇ VE DIŞ KASANIN YERİNE MONTAJI
İç kasa, dış kasa birleşim yerlerinde önceden açılan vida delikleri denk getirilerek yerleştirilir. Yerleştirme işlemi dik halde duran kasa için tam denk gelmeyebilir bu durumda her iki kasa parçası birbirine işkence ile çektirilir…

Not: İşkence ile çektirme esnasında kasanın yaralanmaması için işkencenin ayaklarına kumaş, mukavva ya da gazete kağıdı ile tampon yapılmalıdır.

Resim 9 İÇ KASANIN YERİNE SABİTLENMESİ
Kasa ve parçalarının montajında gelinen aşama montajın son aşamasıdır. Bu aşamada iç kasa ve dış kasa mevcut deliklerden sabitlenir.
Resim 10 İÇ KASANIN YERİNE SABİTLENMESİ
Bu aşamada iç kasa ve dış kasa mevcut deliklerden sabitlenir. Sıkılan bu vida kulaktan geçerek her iki parçayı sabitlemiştir. Sabitleme işlemi için tercihen akıllı vida kullanılır..
Resim 11 VİDA KAPAKLARININ TAKILMASI
İç ve dış kasanın birleşim yerinde bulunan ve kasanın sabitlenmesinde kullanılan vida delikleri kasanın rengine uygun kapaklarla kapatılır…
Resim 12 KASANIN EĞİM KONTROLÜ
Kapı kasası beton dökme işleminden önce son kez eğime karşı kontrolü yapılır…
Resim 13 KASANIN ESNEMESİNİ ENGELLEME
Beton dökmeden önce kasanın içe doğru esnememesi için araya gergi desteği konulur…
Resim 14 GERGİ DESTEĞİ
Gergi desteği kasanın ek yerlerine denk getirilerek konur ve boşluğu alınarak sıkıştırılır..
Resim 15 HARÇ DÖKÜLMESİ
İç ve dış kasanın montajının akabinde açılan beton kanallarından sıvılaştırılmış harç dökülerek son sabitleme işlemi yapılır. Burada dikkat edilecek husus çimentosu ve suyu bol harç yapılmalıdır. Sebebi kasa içerisindeki küçük boşluklara kadar harcın dolmasını sağlamaktır.
Resim 16 KİLİT KARŞILIĞININ İŞARETLENMESİ
Kasa üzerinde: kanadın kilitlere denk gelen yüzeyinde kilit dilleri için açılmış oyuklar vardır, bu oyukların üstüne kilit karşılığının tam olarak denk getirilmesi gerekmektedir….
Resim 17 KİLİT KARŞILIĞININ İŞARETLENMESİ
Kasa üzerinde: kanadın kilitlere denk gelen yüzeyine kağıt bant yapıştırılır…
Resim 18 KİLİT KARŞILIĞININ İŞARETLENMESİ
Kapının tüm kilitleri boşta kilitlenerek dilleri dışarı çıkarılır. Dışarıdaki dillere yoğun kıvamlı boya ya da gres yağ sürülerek kilit dilleri tekrardan içine çekilir…
Resim 19 KİLİT KARŞILIĞININ İŞARETLENMESİ
Kapı, kapının koluna basılarak yavaşça kapatılır. Kapının kapalı pozisyonunda fitillere uyguladığı baskı dengelenerek yavaşça tam kilitlemeden kilit dilleri kilitler gibi banda temas ettirilir, bu temas sonucunda bant üzerine kilit dillerinin boyası banda geçerek işaretleme işlemini yapar…
Resim 20 KİLİT KARŞILIĞININ SABİTLENMESİ
Bant üzerinde işaretlenen dil yerlerine kilit karşılığı tam denk getirilerek alttan ve üstten akıllı vida ile sıkılır. Kilit karşılığının üst ve altında kaymasını engelleyen vidalar sıkıldıktan sonra, tekrardan kilit karşılığı çıkarılarak, bant sökülür. Bant çıkarıldıktan sonra kasa üzerinde açılan ve kilit karşılığının vida deliklerine denk gelen deliklerden önce vida sıkılarak karşılık sabitlenir sonra kilit karşılığındaki diğer deliklerden de vidaları sıkılarak montaj işlemi tamamlanır…
Resim 21 MERMERİN SABİTLENMESİ
Mermer kapının altına konurken kapı kapatılır. Kapı kapanınca arkasından (kapının iç tarafından) bir kişi kapıya baskı uygular (uygulanan bu baskı kapı kapanınca esneme payından dolayı mermere çarpmasını önler ve esneme boşluğu oluşturur) bu esnada mermer kapının altına, harcın üstüne konularak dengelenir. Burada kullanılan harç koyu kıvamlıdır ve mermere çeşitli yerlerinden baskı uygulayarak dengeye gelmesinde yardımcı olur …
Resim 22 MERMERİN KONTROLÜ
Kapının altına konulan mermer su terazisi ile eğim kontrolü yapılır. Mermerdeki eğim kapıya doğru olmamalıdır. Islak yada karlı ayakla basıldığında eriyen kar suyu kapı yönünde akarak donmasına ya da istenmeyen kokulara sebep olmaması için mermer çok az miktarda kapının dışına doğru eğim verilerek monte edilmelidir…